Blog o digitalnom marketingu

Pored mnogih mogućnosti koje su nam na raspolaganju u okviru Facebook oglašavanja jedna se izdvaja po zanimljivosti i mehanizmima koje koristi. To je Facebook Lookalike Audience.
Šta je Facebook Lookalike Audience?
Lookalike nalazi ljude koji su slični, na primer, našim postojećim kupcima, ili posetiocima sajta.